Znalci psej duše

"Znalec psej duše" sa hovorí ľuďom, ktorý sa dokážu veľmi dobre vcítiť do psích emócií, inštinktov a chovania a výborne si s nimi rozumejú. 

Ak použijeme postupy "znalcov" pri výcviku, dosiahneme to, že pes sa učí bez zastrašovania alebo použitia sily. Hybnou silou je tu motivácia bez násilia. Všetko je založené na opakovaní a pozitívnom upevňovaní. Takýto postup kopíruje spôsob "reči psov", spôsob, akým psi reagujú jeden na druhého. Psi sa naučia všetkým signálom spojeným s výcvikom bez ohľadu na to, aké slabé či nezreteľné sa môžu zdať.

Na National Geographic Channel je program, ktorý sa zaoberá presne touto tematikou. Pozrite sa, aké nové prípady čakajú na Cesara Millana v tomto exklúzivnom novom seriáli.