Ako funguje poistenie psíka

Patrí aj váš štvornohý priateľ k tým malým nezbedníkom, ktorí vám už spôsobili nemalé starosti,  ale aj napriek tomu ho veľmi ľúbite nevedeli by ste sa na neho nahnevať?

Ak váš psík spôsobí škodu na majetku alebo zdraví inej osobe, môže vás to stáť nemalé peniaze, ktoré si pri tom nevinnom pohľade vášho chlpáča, odnesie najviac vaša peňaženka.

V minulosti nebolo možné uzavrieť si na Slovenskom trhu poistenie pre domáce zvieratá. Dnes je možné poistiť svojich psíkov len v niektorých poisťovniach. Ak sa rozhodnete vziať svojho miláčika na dlhšiu cestu, obzvlášť do krajiny, ktorá je známa svojimi drahými službami, je poistenie psa viac nutnosťou ako prestížou.

Poistenie psa si môžete uzatvoriť po minimálnu dobu trvania 12 mesiacov. V poistnej zmluve je čisto na vás, ktoré varianty pripoistenia vám a vášmu psíkovi viac vyhovujú. Pripoistenia sú len tri a to
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie v prípade utratenia alebo úhynu psa
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chovom psa

Cestovné poistenie pre psov sa na slovenskom trhu zatiaľ neponúka. Nemusíte ešte zúfať. Poistka v ktorej si tzv. zaškrtnete aj pripoistenie liečebných nákladov, platí v akomkoľvek štáte v EÚ.

Čo všetko má váš pes poistené

Na základe kombinácie pripoistení v poistenej zmluve pre psov sa odvíja aj konečná cena poistného. Jednotlivé pripoistenia si môžete doslova ušiť na mieru. Každé pripoistenie zahŕňa konkrétne prípady, ktoré Vám v rámci škody na psíkovi, alebo spôsobenú psíkom, uhradí poisťovňa.
Poistenie liečebných nákladov

Liečebné náklady pokrývajú prípady choroby psa, veterinárnu starostlivosť, lieky, hospitalizáciu, alebo jeho nevyhnutnú prepravu.
Poistenie pre prípad uhynutia alebo utratenia psa

Poistenie pre prípad úhynu alebo útraty psa pokrýva prípady úrazov psa, jeho otrávenia, alebo nákazy, z ktorých plynú smrteľné následky.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chovom psa

Zodpovednosť za škodu spôsobenú chovom psa pokrýva škody finančné a škody na majetku a zdraví iných osôb.

Musí pes spĺňať nejaké kritériá?

Aj psíci by sa mali vmestiť do kritérií daných v poistnej zmluve, aby mohli byť poistení. Dôležitými parametrami je hmotnosť vášho psa a jeho vek. Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek plemeno (kríženec, šľachtené plemeno) s výnimkou poistenia bojových plemien. Pred uzavretím poistenia je potrebné pripraviť si pas vášho zvieraťa (pet passport). Psík musí byť riadne očipovaný alebo tetovaný, tým má pridelený špeciálny kód, ktorý určuje jeho jedinečnú identifikáciu. Tieto dve kritériá by mal pes spĺňať pred vstupom do poistenia.

Ako sme už spomenuli, hmotnosť a vek tvoria základné parametre výpočtu poistného.
Mladší ako 9 rokov (pokiaľ je v hmotnostnej kategórií do 40 kg)
Mladší ako 5 rokov (pokiaľ je v hmotnostnej kategórií nad 40 kg)

Ak trváte na uzavretí poistenia psíka len pre prípady úhynu alebo útraty, poisťovňa bude vyžadovať preukaz pôvodu psa alebo jeho preukaz špeciálneho výcviku. Poistné krytie závisí od typu pripoistení, na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí od 500 € do 1330 €.

Je ošetrenie psíka v zahraničí drahé?

Ak si váš štvornohý priateľ nešťastnou náhodou zlomí labku, základné ošetrenie u zahraničného veterinára by vás vyšlo približne na 100 €. V prípade nemalej šarapaty vášho maznáčika, napríklad v gréckom hoteli by vaša peňaženka utrpela ujmu v rozmedzí okolo 140 €. Nepodarené psie kúsky, vystrájané v rakúskych alebo švajčiarskych horách by sa vyšplhali na sumu, približne 650 €.

Mnohokrát sa nám to ani nezdá, čo všetko sa môže vášmu psíkovi prihodiť a čo všetko by mala zniesť vaša peňaženka. Veď, ako sa vraví, človek nikdy nevie kedy si jeho psík vyhodí z „kopýtka“, alebo z labky?