Flanderský buviér

Tiež známy ako: Flámsky bouvier

Medzinárodné názvy: Bouvier des Flandres, Flandrischer Treibhund, Boyero de Flandes

Masívny, mohutným a mocným dojmom pôsobiaci pes kompaktnej telesnej stavby, s mocnou kostrou a s veľkým svalstvom.

Opis plemena

Pôvod

Flámsko je oblasť, ktorá v 16. a l7. storočí predstavovala jeden celok, ale dnes čiastočne spadá do Belgicka, čiastočne do Francúzska. V preklade znamená bouviér to isté čo honecký pes. Okrem pôvodných európskych ovčiakov podieľali sa pri jeho formovaní aj predchodcovia pinčov, bradáčov, špicov a dogovitých psov.

Popis

Masívny, mohutným a mocným dojmom pôsobiaci pes kompaktnej telesnej stavby, s mocnou kostrou a s veľkým svalstvom. Veľká hlava pôsobí ešte mohutnejšie v dôsledku veľkých fúzov a brady. Uši vysoko nasadené, vzpriamené, trojuholníkové. Krátke robustné telo mocné, ale nie ťarbavé. Chvost skrátený na dĺžku 2-3 článkov, nesený horizontálne, v afekte vztýčený. Srsť veľmi bohatá a hustá, asi 6 cm dlhá, kučeravá. Farba: plavá, čierna, sivá, často pruhovaná. Veľkosť: Psy 62-68 v kohútiku (ideálne 65 cm), suky 59-65 cm (ideálne 62 cm). Hmotnosť 35-40, resp. 27-35 kg.

Charakteristika

Inteligentný, pokojný a rozvážny pes, v ktorom sa však skrýva veľa energie. Je silný, nebojácny, zároveň však veľmi citlivý a čujný. Pri dôslednej výchove bez problémov zvládnuteľný.

Využitie

Kedysi honec a strážca dobytka, príležitostne využívaný aj na ťahanie. Dnes dobrý strážca, ale aj výborný spoločník a rodinný pes.

Zvláštne nároky

Pomerne náročná je úprava srsti, ktorá dotvára charakteristický obraz plemena. Trímovanie by mal robiť odborník, a to tri - štyri razy do roka.

Výskyt

Ani bežný, ani vzácny pes. Okruh priaznivcov našiel aj u nás.

Možná zámena

Čierny flámsky bouviér sa dosť podobá na čierneho ruského teriéra, je však menší a pôsobí kompaktnejším dojmom. Mohlo by dôjsť aj k zámene s bežným veľkým bradáčom, ktorý je väčší, má dlhšie nohy, dlhšie telo a pri úprave sa mu necháva viacej srsti.

Pozrite si tiež

Komentáre