Nemecká doga

Medzinárodné názvy: Deutsche Dogge, Great Dane, Dogue allemand, Gran danés

Nápadneveľký, pritom elegantný a ušľachtilý pes.
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga
 • Nemecká doga

Opis plemena

Veľkosť a stavba tela

Tieto impozantné psy môžu byť, ba priam musia byť statné a veľké. Kohútikova výška viac ako 80 cm nie je vôbec zriedkavosťou. Nemecká doga má silný chrbát, silné nohy a skôr dlhú hlavu.

Srsť

Srsť nemeckej dogy je hustá a krátka. Je lesklá a tesne prilieha k telu. Vyskytujú sa rozličné sfarbenia nemeckej dogy. Podľa sfarbenia by sme mohli rozoznávať jednotlivé formy nemeckej dogy. Ak pri rozdeľovaní dôg vychádzame zo sfarbenia, potom rozlišujeme dogu harlekýna, ktorá má bielu základnú farbu, na ktorej sa nachádzajú nepravidelné čierne škvrny, ako aj jednofarebné a pruhované dogy. Celkovo sa vyznačuje mohutnou a ušľachtilou stavbou tela.

Povaha a temperament

U nemeckej dogy sa fyzická krása spája s inteligenciou a vernosťou. Nemecká doga je psom, ktorý je svojmu majiteľovi verne oddaný. Voči cudzím osobám je však v podstate nedôverčivá. Príznačnou vlastnosťou je jej ostražitosť. Vo všeobecnosti je to veľmi pokojný pes a príjemný spoločník.

Vhodné prostredie

Rodinný dom so záhradou je do určitej miery minimálnou priestorovou požiadavkou, ktorú chov tohto veľkého zvieraťa predpokladá. Pri tomto plemene sa niekedy odporúča, rovnako ako pri mnohých iných psích plemenách, aby psy bolí chované na záhrade.Tieto rýchle psy potrebujú veľa pohybu.Ak vychovávate nemeckú dogu dôsledne a venujete jej svoju lásku a pozornosť, zistíte, že tento obrovský pes si vie vytvoriť veľmi dobrý vzťah k svojmu majiteľovi a dokáže dobre vychádzať i s deťmi.

Pôvod

Bezprostrednými predchodcami nemeckej dogy boli tzv. býkohryzy, psy používanéna naháňanie dobytka, na poľovanie, na naháňanie diviakov aj šeliem.Prvý štandard nemeckej dogy vydali roku 1880 pri príležitosti výstavypsov v Berlíne. Nemecká doga z prelomu storočia už v zásade zodpovedaladnešnému vzhľadu tohto plemena.

Popis

Nápadneveľký, pritom elegantný a ušľachtilý pes. Hlava pretiahnutá a úzka,jemne modelovaná, tzv. "tehlového" tvaru. Dnes už iba nekupírovanéuši vysoko nasadené, priliehajú k tvári. Chrbát krátky a mocný, hrudníkklenutý až po lakte. Srsť krátka, priliehajúca a hustá. Farba žltá,pruhovaná, škvrnitá, čierna, modrá. Výška psov v kohútiku najmenej80 cm, súk 72 cm.

Charakteristika

Ušľachtilý pes s pokojným a hrdým správaním. Dogy bývajú priateľskék ľuďom a ku zvieratám, povestný jeich výborný vzťah k deťom. Stelesňujú v sebe ideálne psie vlastnosti:fyzickú krásu s inteligenciou, vernosťou a s odvahou.

Využitie

Dnes reprezentatívny spoločenský pes, dobrý strážca a vynikajúcispoločník.

Zvláštne nároky

So zreteľom na telesné rozmery je doga mimoriadne náročná na. množstvo,ale najmä - osobitne v čase vývinu - na kvalitu potravy. Chovanie takéhoveľkého psa predpokladá aj dostatočné priestorové možnosti a fyzickýfond majiteľa. Pomerne neskoro dospieva a dožíva sa v priemere iba 8-10rokov života.

Výskyt

Hádam od svojho vzniku si trvalo udržiavapomerne veľký okruh priaznivcov.

Možná zámena

Nepravdepodobná.

Pozrite si tiež

Komentáre