Československý vlčiak

Medzinárodné názvy: Ceskoslovenský Vlcak, Czechoslovakian Wolfdog, Chien loup tchécoslovaque, Tschechoslowakischer Wolfhund, Perro lobo checoslovaco

Stredne veľké až väčšie, vlkovi nápadne sa podobajúce plemeno s typickou vlčou pružnou chôdzou.

Opis plemena

Pôvod

Plemeno, ktoré vzniklo krížením nemeckého ovčiaka s vlkom. Silou, odolnosťou, vytrvalosťou a sčasti aj vzhľadom sa malo blížiť vlkovi, ale nemalo mať jeho typickú plachosť a nedôverčivosť. Hoci bolo roku 1989 FCI uznané ako národné plemeno niekdajšieho Československa, pôvodný zámer sa podarilo uskutočniť iba čiastočne.

Popis

Stredne veľké až väčšie, vlkovi nápadne sa podobajúce plemeno s typickou vlčou pružnou chôdzou. Hlava suchá, so šikmými a úzkymi vlčími očami jantárovej farby. Uši majú byť malé, vzpriamené, trojuholníkového tvaru. Telo obdĺžnikového formátu. Chvost v pokoji zvesený. Farba striebrosivá a žltosivá s typickou bledou maskou na hlave na spodnej strane hrdla a na hrudi. Veľkosť: Pes v kohútiku viac ako 65 cm, suka viac ako 60 cm pri hmotnosti 26, resp. 20 kg.

Charakteristika

Vytrvalý a pohyblivý pes, odolný voči horúčavám, mrazom aj vlhkosti. Zachoval si veľa z vlčích inštinktov, najmä orientačný zmysel a vynikajúci čuch. Z druhej strany sa nepodarilo celkom vyničiť plachosť a nedôverčivosť k cudzím ľudom. Málokedy breše, občas skučí a zavýja. Suky sa hárajú iba raz za rok.

Využitie

Hoci tvorcovia rátali so všestranným využitím, uplatňuje sa zatiaľ najčastejšie ako saňový pes v záprahu alebo pri športe.

Zvláštne nároky

Mimoriadne náročné, ktoré výhradne do rúk skúseného kynológa. Výchova býva veľmi ťažká, žiada si vera trpezlivosti, skúsenosti, aj citlivosti. .

Výskyt

U nás sa už odchovalo niekoľko stoviek jedincov, podaktoré sa dostali aj do zahraničia.

Možná zámena

S nemeckým ovčiakom, od ktorého sa líši predovšetkým „vlčími" znakmi: šikmými jantárovými očami, menšími ušami, výlučne vlčou farbou, rovným chrbtom. Problematickejšie je rozlíšenie od vzácneho saarlooskeho vlčiaka (vznikol takisto krížením nemeckých ovčiakov s vlkmi). Ten má o čosi jemnejšiu srsť, ktorá nie je striebristá ale skôr hnedastá.

Pozrite si tiež

Komentáre