Komunikácia so psom

Niet pochýb o tom, že pes myslí, cíti a dokáže sa učiť. Robí to ale trochu ináč ako my - ľudia. Pripisovať psovi ľudské vlastnosti a duševné pochody je rovnako zradné ako ho degradovať na úroveň obyčajnej veci slúžiacej určitému účelu. Šťastné a bezproblémové súžitie človeka a psa je založené na pochopení jeho duše: na poznaní prirodzených spôsobov správania, potrieb a reči, ktorou sa s vami zhovára.

Pes v sebe nezaprie svojho dávneho predka - vlka. Z tohto dedičstva sa odvíja väčšina jeho prejavov: správanie sa vo svorke, zmysel pre poriadok a hierarchiu, teritoriálne pudy aj spôsob komunikácie.

Kto je tu „šéf"?

Vlci sú spoločenskí tvorovia. Žijú v stálych komunitách, kde panuje pevný poriadok a vzorná spolupráca. Na čele stojí tzv. Alfa-vlk, ktorý riadi život a činnosť svorky, koordinuje lov a udržiava poriadok medzi svojimi podriadenými. Má tiež patričné výhody: vyberá si najchutnejšie sústa, najlepšie miesto na spanie, teší sa všeobecnej úcte a rešpektu. Pes celkom prirodzene považuje za svoju svorku vás a ďalších členov vašej rodiny. Ak má medzi vami a psom vládnuť harmonický a bezproblémový vzťah, musíte zaujať postavenie Alfa-vlka.

Pes, ktorý má vo svojom pánovi síce prísneho, ale spravodlivého „šéfa" sa rád uspokojí s podriadeným postavením. Ak ale dôjde k záveru, že vo veciach neexistuje žiaden poriadok a pravidlá, nezostáva mu nič iné, len vziať vládu do svojich labiek. Potom vám urobí zo života peklo:

 • vyhryzie vás z pohovky „Na najlepšom mieste spí šéf!"
 • zje vám večeru „Prvý jem ja!"
 • bude určovať trasu a dĺžku vychádzok „Ja to tu vediem!"
 • znepríjemní vám odchod do práce „Svorka má byť pohromade!"

Problémové správanie sa psov má svoje korene už vo výchove v mladosti. Roztomilá bezbrannosť šteniatok nás často zvádza k prílišnému rozmaznávaniu a ústupnosti. Hneď od začiatku určujte pravidlá hry vy! Nesmiete tolerovať žiadne prejavy neposlušnosti alebo agresie voči vám a členom vašej rodiny. Výhovorka, že „On to tak nemyslí!" nie je správna. Pretože on to tak myslí! Každý pes sa inštinktívne snaží zaujať v hierarchii svorky čo najvyššie postavenie. Správny „šéf" svorky je pre psa hotovým požehnaním. Dáva mu pocit istoty a bezpečia, je preňho autoritou a oporou. Takého pána potom poslúcha ochotne a rád.

Desatoro správneho „šéfa"

 1. jednajte pozitívne
 2. buďte dôslední a trvajte na splnení každého povelu
 3. netolerujte žiadne prejavy agresie voči svojej osobe
 4. jednajte okamžite
 5. buďte vnímaví a uznanliví
 6. buďte prísni, ale spravodliví
 7. majte pochopenie
 8. nechovajte sa náladovo
 9. nedávajte najavo strach pred vlastným psom ani pred cudzími psami
 10. nemajte nesplniteľné požiadavky
Komunikácia so psom