Výstavy psov

Výstavy psov vznikli v štyridsiatych rokoch, minulého storočia, keď boli zakázané psie zápasy, majitelia však chceli svojich psov i naďalej ukazovať. Prvé výstavy boli malé, rýchle si však získali popularitu. Prvá organizovaná výstava sa konala v roku 1859 v Newcastle-upon-Tyne v Anglicku.
Zo začiatku neexistovali nijaké plemenné štandardy a psi sa hodnotili podľa odlišných pravidiel. Postupne vznikali miestne chovateľské spolky, ktoré dohliadali na organizovanie výstav. Chovatelia začali spolupracovať, aby vyšľachtili psov, ktorí by spĺňali špecifické požiadavky na veľkosť a tvar tela a stavbu kostry.

Prvé výstavy psov

Výstavy v 19. storočí

Výstavy mali spočiatku len niekoľko pravidiel. Psi ani nemuseli mať riadny výcvik v poslušnosti a predvádzaní. Výsledkom bola často zmes vzrušených a neovládateľných psov, podobne ako vidíme na karikatúre od Louisa Waina. Ukazuje jednu zo súťaží organizovaných Britským kynologickým spolkom. Výstava sa konala v roku 1890 v Londýne.

Výstavy v 19. storočí

Kynologické spolky

Kynologický spolok Veľkej Británie (The Kennel Club of Great Britain) bol založený roku 1873, aby registroval štandardy plemien a dohliadal na výstavy. Organizácie v ostatných krajinách neskôr tento systém napodobnili. Národné kynologické kluby podporujú plemenitbu, klasifikujú plemená a registrujú plemenných psov.

Medzinárodná výstava

Medzinárodná výstava

Predtým, ako uznávaná organizácia stanovila štandardy plemien a triedy plemien, súťažili spolu psi všetkých druhov. Tento obrázok ukazuje medzinárodnú výstavu, ktorá sa konala roku 1865 v londýnskej štvrti Islington.

Moderné súťaže

Súťaž pastierskych psov

V tejto populárnej súťaži medzi sebou súťažia pastierski psi v durení stáda a jeho zahnaní do ohrady v čo najkratšom čase. Majiteľ riadi psov pomocou píšťalky, hlasom alebo signálmi rúk. Psi sú penalizovaní, ak nejaký príkaz nepočúvnu alebo ho vykonajú nepresne.

Súťaž pastierskych psov

Súťaže v teréne (Field trials)

Práca v teréne poskytuje loveckým psom príležitosť ukázať, čo vedia. Súťažia v prirodzených terénnych podmienkach a vyhľadávajú alebo prinášajú atrapy koristi na súši i vo vode, podľa typu práce, na ktorú boli vyšľachtení.

Súťaže v teréne (Field trials)

Súťaže agility

V týchto súťažiach pes dokazuje pri zdolávaní prekážok svoju zdatnosť, rýchlosť a výcvik. Na týchto súťažiach sa môžu zúčastniť všetky psie plemená, z ktorých mnohé sa spoliehajú na svoje vrodené schopnosti, napríklad rýchlosť u chrtov či norovanie u teriérov.

Súťaže agility

Súťaž v poslušnosti

V poslušnosti môžu súťažiť rôzne plemená i kríženci. Psi dostávajú príkazy na vykonanie základných skúšok poslušnosti, ako je „Sadni," „Ľahni" a pod. Náročnejšie súťaže v poslušnosti zahrnujú i sledovanie pachovej stopy a prinášanie predmetov. Niekedy sa psi riadia len pomocou posunkov.

Súťaž v poslušnosti