História psa

Skrotenie psa sa datuje od predhistorickej doby. Prirodzene je teda v tejto otázke mnoho nejasností. Dostupné materiály, pojednávajúce o zdomácnení psa, sú vedeckými hypotézami. Práce sovietskych vedcov vychádzajú z podstaty vznikom druhov prírodným výberom, tj. z darwinizmu. Sú podložené nálezmi vykopávok a zoologickou analýzou šeliem psovitých, ktoré zovšeobecňujú značný počet druhov. Dokazujú, že psovi sa najviac podobá vlk a šakal. To sú predkovia dnešných psov. Navzdory tomu psovi čiastočne podobné zvieratá ako líšky, hyeny a brazílske psy, nie sú predkami nášho psa. Nedajú sa so psom krížiť. Na základe archeologických bádaní je dokázané, že v dobe kamennej sa na území Európy a Ázie vyskytovali tri druhy psov.

Pes rašelinný

Lebky týchto psov boli nájdené na Sibíri, v európskej časti Ruska a v západnej Európe. Prapredkom tohto psa bol šakal. Za potomkov rašelinného psa sa dnes považujú: lovecká lajka, chow-chow, špic, pinčovia a teriéry.

Pes Inostrancevov

Za prapredkov tohto typu sa považujú niektoré druhy európskych a ázijských vlkov. Tento druh psa dal základ vzniku silných psov. Za potomkov sa považujú psy tibetské, stredoázijské, mongolskí ovčiaci, bernardíny, novofoundlanské psy, mastifovia, dogy a iné plemená veľkých psov. Psa Inostrancevovho typu sa používal na ochranu stád, na lov veľkej zvery a neskôr ako vojnových psov.

Pes Putatinov

Je tretím typom psa doby kamennej. Pre málo zachovaných pozostatkov nie je presne popísaný. Za jeho prapredka je považovaný európsky vlk. Lebka tohto psa je nápadne podobná lebke psa Inostrancevovho, ale je o dosť kratšia a má dlhšiu tvárovú časť. Predpokladá sa, že potomkami tohto psa sú dingovia, orientálne psy a niektoré lajky.

História psa

V ďalších prácach, pojednávajúcich o dobe bronzovej, sa stretávame s názvom „bronzový pes" a „popelnicový pes". Bronzový pes je už považovaný za pomocníka človeka pri strážení stád. Jeho prapredkom je indický vlk, s ktorým má anatomicky zhodnú lebku. Potomkovia sú ovčiarske psy európskeho pôvodu. Popelnicový pes je pravdepodobne výsledkom kríženia psa rašelinného a bronzového. Za jeho potomkov sa dnes považujú všetky druhy loveckých psov.Dnešný vzhľad psa je výsledkom procesu jeho zdomácnenia, umelého výberu a rôzneho kríženia. Zmenil sa typ nervovej činnosti psa. Vzhľadom k prispôsobeniu k novým životným podmienkam zaniklo mnoho už nepotrebných inštinktov psov. Domestikáciou naopak vznikali inštinkty nové. Zánik pôvodných vrodených inštinktov trval stovky generácií, rovnako ako vznik vrodených inštinktov nových, odovzdávaných potomstvu.